กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 13 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 18 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สถนีทุ่งสงฯ. (06/01/2021)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/01/2021)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตดิจิทัลโพสต์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (05/01/2021)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาผลิตดิจิทัลโพสต์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (05/01/2021)
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (04/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ Press Releases โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2020)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสำหรับการผลิตข่าวสารอาคารที่ทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม กิจกรรมสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (29/12/2020)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กปส. (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ( สลก. ) (28/12/2020)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2020)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กปส. (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวัน (28/12/2020)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาดาราผู้แสดงแบบโปสเตอร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลพร้อมกล่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode