กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> แผนการจัดซื้อฯ
แผนการจัดซื้อฯ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กปส. (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวัน (28/12/2020)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักขนาด 12 ครอบครัว สวท.ชุมพร (22/12/2020)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้งอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (22/12/2020)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการกรมประชาสัมพันธ์และบริเวณโดยรอบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานทดแทนของเดิม กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (22/12/2020)
จ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (22/12/2020)
โครงการก่อสร้างบ้านพกราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สวท.ระนอง (09/12/2020)
ซื้อโคมไฟสำหรับห้องสตูดิโอผลิตข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09/12/2020)
ค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน 168 สถานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08/12/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนฯ)(สนผ.) (04/12/2020)
เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (30/11/2020)
เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (30/11/2020)
แผนค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน ๑/๘ ทรานส์พอนเดอร์ (27/11/2020)
แผนค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (27/11/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Social Listening) สนผ. (13/11/2020)
เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11/11/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Desing Thinking) (สนผ.) (10/11/2020)
แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (28/10/2020)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กคล.) โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย (22/10/2020)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กคล.) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (22/10/2020)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน (21/10/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode