กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 13 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 18 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/01/2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ Press Releases โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม กิจกรรมสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (29/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาดาราผู้แสดงแบบโปสเตอร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลพร้อมกล่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (24/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน ๑/๘ ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2020)
ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Fax Brother HL-1210 w หมายเลขครุภัรพ์ 7440-010-005 สพป.14/2562 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) เพื่อเผยแพร่ให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด (สนผ.) (18/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมน้ำมันเชื่อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าจอ LED พร้อมอุปกรณ์ การจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/12/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ “การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/12/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode