กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อื่นๆ
อื่นๆ
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (04/01/2021)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (07/12/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 39 รายการ (สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ) (26/11/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของหน่วยงานส่วนกลาง สลก. (30/09/2020)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 723/62/2562 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63 (23/07/2020)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 724/62/2562 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 63 (23/07/2020)
สัญญาจ้างจัดสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมชีวิตวิถีใหม่ (์New Normal) (20/07/2020)
สัญญาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธฺ์ (25/06/2020)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (25/06/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (24/06/2020)
สัญญาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหารถยนต์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ 617/63/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 (19/06/2020)
สัญญาจ้างฝึกอบรมเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" New Normal วิถีใหม่ คืนหัวใจให้ทะเล" (02/06/2020)
สัญญาจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ประกอบการแถลงข่าว โครงการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (28/04/2020)
สรุปยอดการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 (14/04/2020)
สรุปยอดการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (03/04/2020)
สัญญาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (27/02/2020)
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับเปลี่ยนตามโครงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 604/63/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 (17/02/2020)
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 403/63/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (17/02/2020)
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 37 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 402/62/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (17/02/2020)
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 001/63/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (17/02/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode