กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ร่างขอบเขต
ร่างขอบเขต
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาผลิตดิจิทัลโพสต์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (05/01/2021)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2020)
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสำหรับการผลิตข่าวสารอาคารที่ทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18/12/2020)
ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) สถานีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) (14/12/2020)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) (14/12/2020)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/12/2020)
ร่างขอบเขตจัดซื้อรถรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (02/12/2020)
ร่างขอบเขตจัดซื้อรถ 6 ล้อ (02/12/2020)
ขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ (30/11/2020)
ร่างขอบเขตซื้อโครงการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล (25/11/2020)
ร่างขอบเขตจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/11/2020)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 60 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 145 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/11/2020)
download 0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 8 สถานี (13/11/2020)
download 0
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 60 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 145 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2020)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 60 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 145 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2020)
ร่างขอบเขตและประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปี พ.ศ.2564 (20/10/2020)
ขอบเขตของงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ (18/09/2020)
ขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ (17/09/2020)
ขอบเขตของงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ (15/09/2020)
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/09/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode