กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สถนีทุ่งสงฯ. (06/01/2021)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/01/2021)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสำหรับการผลิตข่าวสารอาคารที่ทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการวิเคราะห์จาก Social Listening เพื่อเป็นข้อมูลประกอบทิศทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) (23/12/2020)
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ อบต.คลองภา (16/12/2020)
ประกวดราคาจ้างรายการวิเคราะห์จาก Social Listening เพื่อเป็นข้อมูลประกอบทิศทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/12/2020)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (02/12/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางพูน จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 (02/12/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ (30/11/2020)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตห้วยแก้ว ม.3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (16/11/2020)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2020)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพัันธ์ (20/10/2020)
ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (24/09/2020)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพัันธ์ (18/09/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ (17/09/2020)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพัันธ์ (15/09/2020)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2020)
ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/09/2020)
ประกวดราคาด้วยวิธิอิเลคทรอนิกส์ การซื้อวัสดุอาหาร (09/09/2020)
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๗ รายการ (25/08/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode