กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 


    1     2     3  

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สถนีทุ่งสงฯ. (06/01/2564)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/01/2564)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสำหรับการผลิตข่าวสารอาคารที่ทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการวิเคราะห์จาก Social Listening เพื่อเป็นข้อมูลประกอบทิศทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) (23/12/2563)
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ อบต.คลองภา (16/12/2563)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างรายงานการวิเคราะห์จาก Social Listening เพื่อเป็นข้อมูลประกอบทิศทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/12/2563)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/10/2563)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2563)
ยกเลิกแผน ค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (23/09/2563)
     
ดูทั้งหมด
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรมที่บ้านพัก ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 (30/04/2563)
แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (30/04/2563)
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี“ โรงทาน delivery to home “ 78.900 ชุด (29/04/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานีส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบส่งน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน (29/04/2563)
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เริ่มคลี่คลาย หลังจากมีฝนตก ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มั่นใจ แหล่งน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปา (28/04/2563)
จังหวัดลพบุรี กองพันปฏิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา นำรถน้ำออกแจกจ่ายประชาชนในพ้นที่ตำบลท่าศาลาและจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพื่อใช้อุปโภคบริโภคหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง (28/04/2563)
รายงานพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (27/04/2563)
เจนเจตน์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ลุยพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย พื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมยวดี และอำเภออาจสามารถ (26/04/2563)
     
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th